Herinrichting stedelijk gebied
Nieuwbouw stedelijk gebied
Managen uitvoeringsafdeling HHNK
Waterhuishouding
Fasering en logistiek
geen flash geinstalleerd
Home Jan Lubbersen Projectmanagement Projectadvies Begeleiding in uitvoering Projecten Contact

Civiele techniek als rode draad

Je staat er misschien niet altijd bij stil, maar civiele techniek is een belangrijke basis in onze dagelijkse leefwereld. De inrichting van onze omgeving is er door bepaald. Zichtbaar in wegen, kanalen, sluizen, dijken, bruggen en viaducten, maar ook minder direct in beeld in riolering en grondwatersystemen.

De civiele techniek is al ruim 30 jaar de rode draad in de werkzaamheden van Jan Lubbersen. Begonnen op het gebied van de waterhuishouding en waterkering in met name het landelijk gebied. Vervolgens overgestapt naar de cultuurtechniek en wederom de waterhuishouding maar dan met name in het stedelijk gebied. Het laatste decennium vooral actief in het stedelijk gebied en de droge infrastructuur.